top of page
download (1).jpg
Richard Bruggink

Manager IT / Business Relation Manager bij
Sweco Nederland

''Het grootste voordeel van Blockchain is dat we kunnen voorzien in de bewijslast. Iedere deelnemer in de keten heeft op hetzelfde moment dezelfde informatie.''

Project: Blockchain binnen Sweco

 • Waar houden jullie je mee bezig bij Sweco?
  ''Ingenieursbureau Sweco ontwikkelt de steden van de toekomst''

   

 • Wat maakt Blockchain technologie interessant voor Sweco?
  ''Steeds meer klanten geven de voorkeur aan totaaloplossingen voor projecten uitgevoerd door één partij in plaats van uitvoering door meerdere van elkaar onafhankelijke partijen.
  Dit betekent dat de diverse werkzaamheden van verschillende afdelingen en ketenpartner gezamenlijk uitgevoerd dienen te worden binnen een project. Onze opdrachtgevers verwachten bij deze integrale projecten dat informatiemanagement voorziet in herleidbaarheid van data, transparante ketensamenwerking en data veiligheid.''

   

 • Waarvoor kan Blockchain technologie worden gebruikt binnen Sweco?
  ''Blockchain stimuleert integrale samenwerking, door de uitwisseling van data en documenten op een transparante en onuitwisbare manier te laten plaatsvinden. Hierdoor kunnen de werkprocessen eenduidiger en voorspelbaarder.''

   

 • Wat zijn de grootste voordelen aan Blockchain technologie voor Sweco?
  ''Het grootste voordeel van Blockchain is dat we kunnen voorzien in de bewijslast. Iedere deelnemer in de keten heeft op hetzelfde moment dezelfde informatie.''

   

 • Wat was de situatie, wat willen jullie bereiken, waar willen jullie naartoe?
  ''Veel van onze klanten zijn op een of andere manier met Blockchain bezig. Wij willen kennis en ervaring met deze technologie opdoen om te ontdekken wat de mogelijkheden zijn om in de behoeften van de klant te voorzien. Ook zijn we benieuwd naar verdere toepasbaarheid van de mogelijkheden. Dit willen we uiteraard graag in samenwerking met onze klanten ontdekken.'

   

 • Wat is het gewenste resultaat bij het inzetten van Blockchain technologie?
  ''Het resultaat van onze blockchain ontwikkeling is dat wij op een nog efficiëntere manier werken, waarbij we mee gaan in de innovatiebehoeften van onze klanten. Op langere termijn verwachten we meer voordeel te kunnen bieden door smart contracten toe te passen in de ketensamenwerking.''

   

 • Hoe is de samenwerking tussen Sweco & Boris?
  ''De samenwerking met Boris is op basis van een partnerschapsrelatie. Waarbij Boris de focus heeft op de techniek en wij op de toepasbaarheid van de techniek. Innovatie is ook doorzetten op momenten dat het nodig is. We hebben vertrouwen in elkaar en bouwen samen aan deze mooie ontwikkeling.''

bottom of page